Neotek  

Neotek d.o.o. je profesionalna konsalting firma. Našim klijentima nudumo usluge u oblastima poslovnog planiranja i informacionih tehnologija. Naš prioritet je da ponudimo: visoko kvalitetna i ekonomična rešenja, profesionalna znanja i dugogodišnja iskustva, kao i nizak nivo rizika prilikom isporuke i implementacije proizvoda i usluga.

Naše usluge:

  1. Outsourcing inžinjera za vaš interni razvoj
  2. Možemo sarađivati sa Vašim kadrovima prilikom definisanja i izrade projekata i/ili IT rešenja, pokrivajući svaki aspekt procesa izrade, od planiranja i definisanja ciljeva, do implementacije i evaluacije projekta i/ili IT rešenja, kroz potpuni „outsource“ pristup.
  3. Možemo Vam ponuditi kompletne konsalting usluge u procesu realizacije projekta i/ili IT rešenja u oblastima iz kojih posedujemo znanja i iskustva
  4. Možemo delovati kao projektni i IT menadžeri u Vaše ime, kako bi osigurali da se Vaš projekat završi na vreme, uz najbolje iskorišćenje raspoloživih resursa i po najvišim standardima.

Koji god pristup da izaberete, profesionalnost i fleksibilnost naših kadrova i specijalista koje angažujemo, kao i, naša potpuna usredsređenost na želje klijenta omogućuje Vam da imate potpunu kontrolu nad projektom, stručnu pomoć i podršku tokom realizacije, ali i posle implementacije Vašeg projekta i/ili IT rešenja.

Copyright © 2002-2019. Neotek d.o.o.